Správa

online EKO konferencia 2020 - Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP - zmena termínu

02.10.20 21:27
Kategória: Aktuality

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu, ktorá sa bude konať aj online, s názvom

"Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby(EPV) v novej SPP"

12.11.2020 - Penzión Dolinka v Liptovskej Tepličke

Program upravený vzhľadom na online realizáciu:

 09:00 - 09:15 Otvorenie konferencie
(Zuzana Homolová, predsedníčka Zväzu EKOTREND)

09:15 - 09:30 Predstavenie regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský kraj,
(Lucia Kolpaková, koordinátorka)

09:30 - 10:00 Stratégia " z farmy na stôl " v záujme spravodlivého zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu
(doc. RNDr .Ladislav Miko, PhD., vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR)

10:00 – 10:20 Aktuálna situácia v implementácii opatrenia ekologické poľnohospodárstvo PRV
(
Ing. Rudolf Trebatický, MPaRV SR Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Odbor neprojektových podpôr PRV)

10:20 - 10:40 Budúcnosť EPV v SR
(Ing. Daniela Rudá, MPaRV SR Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby)
 

10:40 - 11:00 Prípravky na ochranu rastlín v EPV                                               (Ing.Bronislava Škarbová,MPaRV SR Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby) 

11:00 - 11:20 Nový zákon o EPV
(Ing. Katarína Nováková, ÚKSÚP)

11:20 - 11:40 Zmeny, ktoré prináša nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2018/848
(Ing. Marianna Fuseková, ÚKSÚP
)

11:40 - 12:00 Efektívnejšie využívanie produkčných vlastností dojníc
(prof.Ing. Vladimír Tančin, DrSc. SPU Nitra,
NPPC-VÚŽV Nitra)

12:00 – 12:20 Medzinárodný rok zdravia rastlín
(Ing.Ľubomír Pastucha, Ekotrend Slovakia)

12:20 – 12:40 Bryndza 1787 presídio Slow Food - NATURAL IS POSSIBLE - je to možné (Ladislav Raček, Slow Food Tatry)

12:40 – 13:00 diskusia

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v spolupráci s regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj.

Konferencia je určená pre poľnohospodárov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo.

Prihlášky zasielajte obratom.

Osobná účasť je možná v obmedzenom počte za dodržania súčasných pravidiel (ROR).

Občerstvenie a obed hradí Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj.

Výdavky spojené s ubytovaním hradí pre členov Zväzu Ekotrend Slovakia, nečlenovia 20.- eur/osoba/noc.

Zmena programu vyhradená.

Prihláška