Správa

Celosovenská konferenicia "Ekologická poľnohospodárska výroba v novom programovacom období 2023-2027"

04.09.21 20:18
Kategória: Aktuality

Návrh programu :

09:00 – 09:30 / prezentácia

09:30 – 09:45 / predstavenie Antény NSRV SR

09:45 – 10:00 / predstavenie Zväzu Ekotrend Slovakia

10:00 – 11:00 / EPV v novom programovacom období 2023-2027, MPRV SR

11:00 – 12:00 / Kontrola prevádzkovateľov EPV, ÚKSÚP

12:00 – 13:00 / obed

13:00 – 13:30 / BIOplasty, STU Bratislava/SPU Nitra

13:30 – 14:00 / Vysledovateľnosť pesticídov v potravinách

14:00 – 14:30 / Zelené verejné obstarávanie, CEA Trenčín

14:30 – 15:00 / Ekologická ochrana rastlín, Biotomal Rúbaň

15:00 – 16:00 / prezentácie členov

 

viac info už čoskoro