Úvodná stránka

Stretnutie na Kláštorisku v Slovenskom raji

10.7.2021viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Kosecký aj iný deň

Pre všetkých priaznivcov kosenia, konopy, tekvíc a strukovín viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Vinosadské pivnice

V spolupráci s bratislavskou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR sme v sobotu 12.6.2021 zorganizovali  - Vinosadské pivnice (Vinosady, BA kraj) Program  : 09:00 - 09:30 / predstavenie bratislavskej antény...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Webinár pre poľnohospodárov

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala 7.6.2021 o 9:30 cez ZOOM webinár v súvislosti s pripravovanými výzvami pre podopatrenia 4.1, 4.2, 6.3 a 16.3.   Cieľom webinára bolo...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Sťažnosť na nečinnosť Obvodných pozemkových úradov

Podporili sme sťažnosť zväzov ( Iniciatíva poľnohospodárov Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska ) na...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Gazdovská obroda

22.5.2021 sme sa aktívne zúčastnili GAZDOVSKEJ OBRODY pri Kokave na Rimavicou - Ing.Ľ.Pastucha s prezentáciou "O prírodnom pôdohospodárstve v podmienkach klimatickej zmenviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie s ministrom pôdohospodárstva SR

Dňa 12.5.2021 sme sa spolu so zástupcami IPIF (Iniciatíva poľnohospodárov) a ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku) zúčastnili v Bratislave na pracovnom stretnutí s p. ministrom Jánom Mičovským. Stretnutia sa ďalej...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Online tréning fenotypizácie rastlín-ECOBREED

24.-25.5.2021viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na bio-dynamickej farme

Dňa 15.5.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na farme BIODYNAMIC v Libichave. Pomáhali sme pri príprave bio-dynamických preparátov. Veľmi pekne ďakujeme za úžasné občerstvenie, tešíme sa na ďalšie stretnutie !viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pripomienky k verejnej výzve 6.3

Pripomienkovali sme verejnú výzvu 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 1 do 10 z 496