Projekty

Dni ekologického poľnohospodárstva 2018

termín : október 2018

Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka

termín : 5/2018 - 5/2020

 

 

Projekt FarmersEduca

V spolupráci s SPU sme v rokoch 2017/2018 realizovali projekt FarmersEduca zameraný na spoluprácu farmárov V4, Srbska a Ukrajiny.

Dni ekologického poľnohospodárstva 2017

termín : september 2017

Fórum potravinovej suverenity / 9.12.2016 Praha, Česko

Aktívne sme sa zúčastnili tohto stretnutia.

Sympózium OSN o agroekológii / 23.-25.11.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa tohto sympózia, ktoré sa konalo v sídle Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska.

Biosummit Praha / 14.-15.11.2016 Praha, Česko

Zúčastnili sme sa stredoeurópskej konferencie o ekologickom poľnohospodárstve.

Seminár o udržateľnom lesnom hospodárstve / 10.-13.11.2016 Tara, Srbsko

Zúčastnili sme sa tohto seminára, kde sa hovorilo o lesnom poľnohospodárstve - pestovanie plodín medzi stromami.

Potravinová sebestačnosť / 25.-30.10.2016 Kluž, Rumunsko

Zúčastnili sme sa celosvetovej konferencie, ktorej témami boli : produkcia a spotreba, distribúcia, práca a sociálne podmienky, prírodné zdroje a legislatíva.

Akadémia o SPP / 18.-19.10.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa Akadémie, témou bola aj zelená infraštruktúra.

Seminár o udržateľnom poľnohospodárstve / 12.13.10.2016 Ankara, Turecko

Seminár bol pre zástupcov štátnej správy, výskumu a farmárov. Úspešne sme tu  odprezentovali naše aktivity.

Exkurzia na Ukrajinu / 29.9.-2.10.2016 Dolyna, Ukrajina

Počas exkurzie sme navštívili koziu farmu a syráreň, množiteľský ústav, radnicu, interaktívne múzeum a horskú železnicu.

Podpora farmárov a drobných výrobcov potravín / október - november 2016

NPPC-VÚP sme pomáhali pri zabezpečovaní regionálnych seminárov.

Dni ekologického poľnohospodárstva 2016

termín : september 2016

Exkurzia do Rakúska / 23.8.2016

Deväť členov Zväzu navštívilo dve farmy zamerané na rastlinnú i živočíšnu.

Vidiek 21 - projekt CEA Trenčín

Zúčastnili sme sa ako prednášatelia i účastníci jednotlivých aktivít projektu.

Fórum Organická Ukrajina / 9.-12.6.2016 Rivne, Ukrajina

Šesť našich členov sa zúčastnilo rokovania i exkurzií na podniky.

Konferencia TERRA Madre Balkán/ 2.-5.6.2016

Konferencia sa zaoberala malými farmármi a remeselnou výrobou potravín, od nás tam bol Miloš Homola.

Extenzívne pasienkovanie v horských oblastiach / Transylvánia, Rumunsko

Medzinárodného seminára sa zúčastnil Miloš Homola.

Konferencia "Označovanie GMO free" / 25.4.2016 Viedeň, Rakúsko

Európska konferencia o štandardizácii pravidiel pre označovanie potravín bez GMO.

Konferencia 30 rokov Černobyľskej tragédie/22.-23.4.2016 Kvitka Poloniny, Ukrajina

Konferenciu spoluorganizovala SPU Nitra a sa aktívne sa jej zúčastnilo 8 našich členov.

10. európsky ekologický kongres / 4.-6.4.2016 Driebergen, Holandsko

IFOAM tu predstavil svoju víziu rozvoja ekologického poľnohospodárstva - 50 % potravín vyrobených v Európe v kvalite BIO do roku 2030, od nás tam bol Miloš Homola.

Zájazd na BioFach Norimberg 2016 / 10.12.2.2016 Norimberg, Nemecko

Zájazdu sa zúčastnilo 24 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili spracovateľský podnik na obilie pre 200 ekofariem z okolia s následným pracovným obedom s rakúskymi ekofarmármi a v Norimbergu sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodkyňou.

Nadácia Tesco - "Podpora malých, mladých a rodinných a drobných výrobcov potravín"

Termín : 20.10.- 9.12 2015

Projekt realizoval NPPC v spolupráci so Zväzom Ekotrend Slovakia.

viac info nájdete na :

http://www.predajzdvora.sk/aktuality/napisme-si-projekt-sami/

 

 

 

 

Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Termín : 9. 2. 2015 - 31. 5. 2015

vic info nájdete na :

http://www.ecotrend.sk/zvaz-ekologickeho/sprava/projekt-eko-logicki-eko-turisticki-zelena-turistika-sancou-pre-rozvoj-polsko-slovenskeho-pohranicia/

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Dni ekologického poľnohospodárstva 2015

Termín : 27.9.-18.10.2015

viac info na www.dniep.sk

 

 

Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Termín : 19.-25.3.2015

Legislatíva životného prostredia - voda, pôda, ovzdušie, ochrana prírody

Termín : 12.-17.3.2015

Vplyv poľnohospodárskej výroby ma krajinu a jej dopad na životné prostredie

Termín : 9.-17.3.2015

Legislatíva životného prostredia - ochana pôdy

Termín : 5.-7.3.2015

 

 

Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobe a získanie základných zásad hygieny potravinárskych výrobkov

Termín : 17.-21.2.2015

Nadácia Tesco - projekt "Predaj z dvora-šanca pre slovenský vidiek"

Termín : 4.-5.12.2014

Nadácia Tesco  vyhlásila pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra prvý ročník grantovej schémy zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín. Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva v tejto výzve uspel s projektom :

"Predaj z dvora - šanca pre slovenský vidiek".

Dni ekologického poľnohospodrástva 2014

september - október 2014

viac info na : www.dniep.sk

 

 

Rodinné farmárčenie

Termín : 21.3.-24.10.2014

Dni ekologického poľnohospodárstva 2013

Termín : september - október 2013

Predaj z dvora

Termín : 7.2.-21.3.2013

 

 

Dni ekologického poľnohospodárstva 2012

Termín : september - október 2012

Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 - 2011

termín : vždy v septembri a októbri

Z DVORA

Trvanie projektu: 01.05.2009 – 31.04.2010 viac nájdete na stránke www.predajzdvora.sk

Projekt bol podporený grantom nadácie EKOPOLIS, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.