Správa

Súťaž BIOFARMA ROKA 2018

27.03.18 11:34
Kategória: Aktuality

Súťaž  BIOFARMA  ROKA  2018

 

Vyhlasovateľ: EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva

Cieľ súťaže: Propagácia ekologickej poľnohospodárskej výroby  a výrobcov biopotravín

Termín súťaže : 1.1.2018 –31.12.2018

Priebeh súťaže:

Súťaž prebehne v dvoch kolách, pričom odborná komisia v zložení:

- Ing. Ján Haluška, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- Mgr. Lucie Ťapušová,  ÚKSÚP Bratislava

- Ing. Jaroslav Drobný, Naturalis SK s.r.o. Bratislava

- Zuzana Homolová, predsedníčka EKOTREND Slovakia

- Ing. Klaudia Medalová, CEA Trenčín, www.biospotrebitel.sk

- Ing. Eva Stručková, SOŠ záhradnícka Piešťany

- víťaz z roku 2017

 1.  navrhne nominácie biofariem do súťaže

  Podmienky nominácie :

  - nominovaný je v systéme kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby,

  - má vysporiadané záväzky voči  kontrolnej organizácii,

  - nemá zistené nezhody voči pravidlám kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby,

  - nemá uložené  sankcie.

       2.   rozhodne o víťazovi 

 

Ocenenie BIOFARMA ROKA 2018 bude slávnostne odovzdané počas  konania  celoslovenskej ekologickej konferencie v septembri  2018 v Liptovskej Tepličke.

 

Odmena pre víťaza: Výherca získa diplom a možnosť používať logo „Biofarma roka 2018“ .

Víťazná biofarma bude medializovaná na stránke www.ecotrend.sk a v slovenských médiách.

Zodpovedná osoba :Zuzana Homolová , ecotrend@ecotrend.sk, 0905/580141