Správa

Seminár pre začínajúcich ekologických poľnohospodárov

04.09.18 10:36
Kategória: Aktuality

PROGRAM :

10,00 - 12,00  Povinnosti ekologického výrobcu (ÚKSÚP)                                                   

12,00 - 13,00 obed                                                                                                                      

13,00 - 15,00 Kontrola v EPV (NATURALIS SK s.r.o.)    

Miesto konania : Penzión Dolinka, Liptovská Teplička                                               

Termín 24.10.2018                                                                                                                     

meno, priezvisko, titul.............................................................................................             

organizácia .............................................................................................................

email .......................................................................................................................

Vložné : členovia Zväzu   bez poplatku

               nečlenovia   25.- eur

V cene je zahrnuté občerstvenie a obed.

Poplatok uhraďte na číslo účtu : SK31 0200 0000 0011 7101 3556,  VS 24102018