Správa

Pracovné stretnutie na MPaRV SR

05.02.14 13:09
Kategória: Úvodná stránka

Pracovného stretnutia členov Agro-eko-fóra a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa za Zväz EKOTREND Slovakia zúčastnili Anna Glejdurová, Zuzana Homolová a JUDr.Ján Štefanco. Témou stretnutia boli pripomienky mimovládnych organizácií k  PRV 2014-2020.