Správa

Hlásenie na ÚKSÚP do 15.2.2019

03.02.19 22:03
Kategória: Úvodná stránka

do 15.2. je potrebné podať 

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu

http://uksup.sk/opvr-tlaciva-hnojenie/