Úvodná stránka

10. európsky ekologický kongres

V dňoch 4.- 6.4.2016 sme sa v holandskom meste Driebergen zúčastnili na každoročnej najväčšej ekologickej konferencii, kde IFOAM predstavil svoju víziu do roku 2030, t.j. 50 % európskeho poľnohospodárstva v duchu pravidiel...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

CEJA- pracovné stretnutie Kolín nad Rýnom / február 2016

V dňoch 25.-27.2.2016 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia CEJA v nemeckom Kolíne nad Rýnom, ktorého témou boli pravidlá používania prostriedkov na ochranu rastlín.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

2 % z dane

www.rozhodni.sk, www.dvepercenta.skviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výsevné dni 2016

posledné výtlačkyviac >>

Kategória: Úvodná stránka

Staňte sa členom Zväzu EKOTREND Slovakia

Členský príspevok je možné uhradiť z 2% daní.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia 2016

10.3.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia EP na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015, že žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do opatrenia zasiela...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výstava BIOFACH Norimberg 2016

10.-12.2.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie so zástupcami MPaRV SR

22.1.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Stretnutie pracovnej skupiny Zväzu Ekotrend Slovakia

3.1.2016viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 61 do 70 z 395