Projekty

Nadácia Tesco - "Podpora malých, mladých a rodinných a drobných výrobcov potravín"

Termín : 20.10.- 9.12 2015

Projekt realizoval NPPC v spolupráci so Zväzom Ekotrend Slovakia.

viac info nájdete na :

http://www.predajzdvora.sk/aktuality/napisme-si-projekt-sami/

 

 

 

 

Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Termín : 9. 2. 2015 - 31. 5. 2015

vic info nájdete na :

http://www.ecotrend.sk/zvaz-ekologickeho/sprava/projekt-eko-logicki-eko-turisticki-zelena-turistika-sancou-pre-rozvoj-polsko-slovenskeho-pohranicia/

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Dni ekologického poľnohospodárstva 2015

Termín : 27.9.-18.10.2015

viac info na www.dniep.sk

 

 

Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Termín : 19.-25.3.2015

Legislatíva životného prostredia - voda, pôda, ovzdušie, ochrana prírody

Termín : 12.-17.3.2015

Vplyv poľnohospodárskej výroby ma krajinu a jej dopad na životné prostredie

Termín : 9.-17.3.2015

Legislatíva životného prostredia - ochana pôdy

Termín : 5.-7.3.2015

 

 

Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobe a získanie základných zásad hygieny potravinárskych výrobkov

Termín : 17.-21.2.2015

Nadácia Tesco - projekt "Predaj z dvora-šanca pre slovenský vidiek"

Termín : 4.-5.12.2014

Nadácia Tesco  vyhlásila pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra prvý ročník grantovej schémy zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín. Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva v tejto výzve uspel s projektom :

"Predaj z dvora - šanca pre slovenský vidiek".

Dni ekologického poľnohospodrástva 2014

september - október 2014

viac info na : www.dniep.sk

 

 

Rodinné farmárčenie

Termín : 21.3.-24.10.2014

Dni ekologického poľnohospodárstva 2013

Termín : september - október 2013

Predaj z dvora

Termín : 7.2.-21.3.2013

 

 

Dni ekologického poľnohospodárstva 2012

Termín : september - október 2012

Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 - 2011

termín : vždy v septembri a októbri

Z DVORA

Trvanie projektu: 01.05.2009 – 31.04.2010 viac nájdete na stránke www.predajzdvora.sk

Projekt bol podporený grantom nadácie EKOPOLIS, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.