Zoznam členov

Jager Slovakia

Adresa:Záhradná 44, 082 71 Krivany
Telefón:0905/669817
Mobil:
Fax:051/4893931
Web adresa:
e-mail:jagersk@stonline.sk
Kontaktná osoba:Ing. Ján Gergelèík
Komunikácia:slovensky
Činnosť:ovčie mlieko, kozie mlieko jahňatá, kozľatá, telatá
Členstvo:plné
Všetci členovia