Zoznam členov

Família LK, s.r.o.

Adresa:Mudrochova 30, 949 01 Nitra
Telefón:
Mobil:0915/425915
Fax:037/6566689
Web adresa:www.organix.sk
e-mail:organix.nitra@gmail.com
Kontaktná osoba:
Komunikácia:slovensky
Činnosť:ekologické hnojivo "orgaNix"- tekuté dusíkaté hnojivo vyrobené enzymatickým rozkladom organického materiálu, nepáchne a je sirupovitej konzistencie
Členstvo:plné
Všetci členovia